изборни длъжности Jürgen Häkanson-Hall

Stadtrat в / след Йена


Jürgen Häkanson-Hall
страна : -
фракция: Bürger Für Jena
избори: 2024
функция: Mitglied des Stadtrates
Подаване на сигнал за грешки в данните

Помощ за засилване на гражданското участие. Искаме да направим вашите опасения изслушани, оставайки независими.

Популяризирайте сега

openPetition е да направи свободен и с нестопанска цел платформа, на която гражданите на обща загриженост в обществото, организира и участва в диалог с политиката.

openPetition International