Εκλεγμένος επρόσωπος Jürgen Häkanson-Hall

Stadtrat σε Ιένα


Jürgen Häkanson-Hall
κόμμα: -
Κοινοβουλευτική ομάδα: Bürger Für Jena
εκλογή: 2024
Αξίωμα: Mitglied des Stadtrates
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα

openPetition είναι να κάνει μια ελεύθερη και μη κερδοσκοπικού πλατφόρμα πάνω στην οποία οι πολίτες μια κοινή ανησυχία στο κοινό, να οργανώσει και συμμετάσχει σε διάλογο με την πολιτική.

Διεθνές openPetition