Εκλεγμένος επρόσωπος Jürgen Hengst

Stadtrat σε Κρέφελντ

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Stadtwaldhaus muss während einer Sanierung geöffnet bleiben

  SPD, τελευταία έκδοση 23.05.2019

    Απέχω.
  ✓   Είμαι υπέρ μιας δημόσιας ακρόασης μπροστά την Τεχνική Επιτροπή.
  ✓   Προτιμώ μια ανοιχτή ακρόαση στο κοινοβούλιο/συμβούλιο.

  Die Petition geht von falschen Voraussetzungen aus: es gibt keinen Beschluss des Stadtrates (oder eines anderen Gremiums), dass das Stadtwaldhaus während der Sanierungsphase geschlossen werden muss! Vielmehr ist für die mich unstreitig, dass der Biergarten in den Sommermonaten geöffnet werden kann. Noch nicht absehbar sind die Möglichkeiten, während der Sanierung das Haus (oder Teile davon) geöffnet zu halten. Ich Die wünsche mir eine solche Lösung. Ob sich dies aber unter baulichen, planerischen und auch finanziellen Aspekten als machbar und verantwortbar darstellt, soll durch ein Gutachten eines Generalplaners beantwortet werden. Dieses Gutachten soll spätestens im Frühsommer 2020 vorliegen. Auf dieser Basis wird der Stadtrat anschließend,

  Περισσότερα


Jürgen Hengst
κόμμα: SPD
Κοινοβουλευτική ομάδα: SPD
εκλογή: 2020
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα