Εκλεγμένος επρόσωπος Karl-Heinz Kling

Gemeinderat σε Graben-Neudorf


Karl-Heinz Kling
κόμμα: CDU
Κοινοβουλευτική ομάδα: CDU
εκλογή: 2024
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα