Εκλεγμένος επρόσωπος Karl Grziwa

Γνωμοδότηση για την αναφορά Beibehaltung der aktuellen Regelung von Krippe, Kita & Hort Gebühren der Stadt Braunschweig!

CDU, τελευταία επεξεργασία στο 20/02/2016

Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.

Ich habe seinerzeit für die Abschaffung der KITA-Gebühren gestimmt und bleibe auch heute dabei. Eltern, die sich für Kinder entscheiden, können nicht zusätzlich zur Sanierung des Haushalts herangezogen werden. Deshalb habe ich auch die Petition unterschrieben!

Karl Grziwa
κόμμα: CDU
Κοινοβουλευτική ομάδα: CDU
Νέες εκλογές: 2021
Αξίωμα: Ratsvorsitzender
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα