Εκλεγμένος επρόσωπος Karl-Heinz Dißmann

Stadtrat σε Bad Honnef


Karl-Heinz Dißmann
κόμμα: Bürgerblock
εκλογή: 2020
Αξίωμα: Ratsmitglied
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα
Ειμαι Karl-Heinz Dißmann

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα