Zástupca ľudu Kathleen Lützkendorf

Stadtrat v Jena


Kathleen Lützkendorf
Politický večierok: B 90/Grüne
zlomok: B 90/Grüne
Nové voľby: 2024
Nahláste chyby v údajoch

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz

openPetition International