Predstavnik ljudi Katrin Möller

Ratsversammlung u Flensburg


Katrin Möller
stranka: SSW
Sljedeći izbor: 2023
Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Katrin Möller
Prijavite pogreške u podacima

Pomoć jačanju građanske participacije. Želimo da vaše zabrinutosti budu saslušane dok ne postanete neovisni.

Promovirajte sada

openPetition International