Zvolení zástupcovia ľudí Klaus Hemsing

Stadtrat v Ahaus


Klaus Hemsing
Politický večierok: CDU
Nové voľby: 2020
Nahláste chyby v údajoch

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz

openPetition International