Εκλεγμένος επρόσωπος Klaus Mauch

Kreistag σε Landkreis Böblingen

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Erhalt des Sulzbachsees ohne jegliche bauliche Veränderungen

  AfD, τελευταία έκδοση 16.04.2021

  Απόφαση υπομάδας, δημοσιεύτηκε από Frank Schempp. Η βάση λήψης αποφάσεων είναι απόφαση της ομάδας AfD
    Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.

  ✓   Υποστηρίζω μία αίτηση στο κοινοβούλιο, αν και εφόσον την στηρίξουν και αρκετοί άλλοι αιρετοί εκπρόσωποι.
  ✓   Είμαι υπέρ μιας δημόσιας ακρόασης μπροστά την Τεχνική Επιτροπή.
  ✓   Προτιμώ μια ανοιχτή ακρόαση στο κοινοβούλιο/συμβούλιο.

  Vom ersten Moment, nachdem ich Kenntnis von diesem Vorhaben erlangt hatte, war ich gegen jeden Eingriff in diese naturnahe Idylle. Es gibt m.E. weitaus sinn- und wirkungsvollere Möglichkeiten um unseren Landkreis touristisch attraktiver zu machen. Im Gegensatz zu dem sehr gelungenen Projekt Schönbuchturm, der im Umfeld einer bereits vorhandenen touristischen Infrastruktur mit Parkplatz und Gastronomie errichtet wurde, wären die Schäden durch bauliche Eingriffe am Sulzbachsee zur touristischen Aufwertung unverzeilich.
  In meinem eigenen und im Namen der Bürgerinitiatve unsere Zukunft - BuZ habe ich zu diesem Thema bereits mehrfach öffentlich Stellung bezogen. Zudem hat die BuZ schon am 23.12.2020 mit einer kleinen Kundgebung auf dem Parkplatz

  Περισσότερα


Klaus Mauch
κόμμα: AfD
Κοινοβουλευτική ομάδα: AfD
εκλογή: 2024
Αξίωμα: Kreisrat Vorsitzender
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα

openPetition είναι να κάνει μια ελεύθερη και μη κερδοσκοπικού πλατφόρμα πάνω στην οποία οι πολίτες μια κοινή ανησυχία στο κοινό, να οργανώσει και συμμετάσχει σε διάλογο με την πολιτική.

Διεθνές openPetition