volení zástupci Konrad Balsliemke

Stadtrat v Verl


Konrad Balsliemke
Strana: CDU
volební : 2020
funkce : Ratsmitglied
Nahlaste chyby v datech
Já jsem Konrad Balsliemke

Pomozte posílit občanskou účast. Chceme, aby vaše obavy byly vyslyšeny a zůstaly nezávislé.

Povýšte nyní