Zvolení zástupcovia ľudí Kristin Döpel-Rabe

Stadtrat v Jena


Kristin Döpel-Rabe
Politický večierok: FDP
zlomok: FDP
Nové voľby: 2024
funkcia: Mitglied des Stadtrates
Nahláste chyby v údajoch

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz

openPetition International