Zástupca ľudu Leonie Sayer

Stadtrat v Mainz


Leonie Sayer
Politický večierok: Linke
zlomok: Linke
Nové voľby: 2024
Nahláste chyby v údajoch

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz