Εκλεγμένος επρόσωπος Manfred Schulz

Stadtrat σε Καϊζερσλάουτερν

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Rettet den Wald am Lämmchesberg! Keine Rodung unserer Waldfläche

  CDU, τελευταία έκδοση 03.09.2019

  Η βάση λήψης αποφάσεων είναι απόφαση της ομάδας CDU
    Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.

  ✓   Προτιμώ μια ανοιχτή ακρόαση στο κοινοβούλιο/συμβούλιο.

  Für die Gebäude des Fachbereichs Chemie der Technischen Universität Kaiserslautern besteht ein dringender Sanierungsbedarf. Dies ist unstrittig. Lt. der dem Stadtrat vorgelegten Beschlussvorlage ist eine Sanierung der Gebäude im laufenden Lehrbetrieb nicht möglich. Vielmehr sei der Bau eines neuen Gebäudekomplexes unumgänglich. Dieser soll nun auf einer an den Campus angrenzenden Waldfläche entstehen. Hiergegen regt sich zunehmend Widerstand in der Bevölkerung, was auch Ausdruck in der Gründung der Bürgerinitiative und der Initiierung dieser Petition Ausdruck findet. Die Bürgerinitiative hat dabei ausdrücklich klargestellt, dass sie das dringende Bedürfnis der TUK nach einem Neubau nachvollziehen könne, die dafür nötige Waldfläche jedoch komplett

  Περισσότερα

Manfred Schulz
κόμμα: CDU
Κοινοβουλευτική ομάδα: CDU
εκλογή: 2024
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα

openPetition είναι να κάνει μια ελεύθερη και μη κερδοσκοπικού πλατφόρμα πάνω στην οποία οι πολίτες μια κοινή ανησυχία στο κοινό, να οργανώσει και συμμετάσχει σε διάλογο με την πολιτική.

Διεθνές openPetition