Εκλεγμένος επρόσωπος Manfred Wenzel

Γνωμοδότηση για την αναφορά Sicher zur Grundschule am Markt in Walsrode, Ampel oder Zebrastreifen über die Fritz-Reuter-Straße

WBL τελευταία επεξεργασία στο 31/10/2019

Καμία επίσημη δήλωση.

Seit nunmehr fast 15 Jahren bietet die Walsroder Bürgerliste jeden 1. Mittwoch im Monat um 19.00 Uhr, derzeit in der Waldgaststätte Eckernworth, Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Walsrode ohne Voranmeldung oder sonstige Formalitäten die Gelegenheit, ihre Anliegen, Fragen, Lob und Kritik vorzutragen und zu besprechen. Aus unserer Sicht wird dieses Verfahren, nämlich Probleme und Anregungen im Dialog zu erörtern, den Gegebenheiten in einer Stadt wie Walsrode viel besser gerecht und ermöglicht den Austausch von Ideen und Gedanken.
Wir laden Frau Seidel und ihre Gruppe sehr herzlich ein, zu einem unserer nächsten Gesprächsabende zu kommen und mit uns zu sprechen. Das nächste Mittwochsgespräch findet übrigens am 06. November 2020 statt!
Im Übrigen nehmen wir Bezug auf die Stellungnahme der Bürgermeisterin. Das Anliegen wird in einer der nächsten Sitzung des zuständigen Fachausschusses erörtert werden, der natürlich öffentlich tagt.

Manfred Wenzel
κόμμα: WBL
Νέες εκλογές: 2021
Ιστοσελίδα: https://www.walsroder-bl.de
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα