Εκλεγμένος επρόσωπος Marcel Luthe

Abgeordnetenhaus von Berlin


Marcel Luthe
κόμμα: FDP
Κοινοβουλευτική ομάδα: FDP
Εκλεγμένος (η) την: 18.09.2016
εκλογή: 2021
Αξίωμα: Fraktion (Europapolitischer Sprecher), , Fraktion (Kirchen-, Religionspolitischer Sprecher), Fraktion (Innenpolitischer Sprecher)
Ιστοσελίδα: http://www.freier-demokrat.de/
Facebook: https://www.facebook.com/FreierDemokrat.de/
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα

openPetition είναι να κάνει μια ελεύθερη και μη κερδοσκοπικού πλατφόρμα πάνω στην οποία οι πολίτες μια κοινή ανησυχία στο κοινό, να οργανώσει και συμμετάσχει σε διάλογο με την πολιτική.

Διεθνές openPetition