përfaqësues Marcel Luthe

Abgeordnetenhaus von Berlin


Marcel Luthe
parti : FDP
fraksion: FDP
Zgjedhur : 18.09.2016
zgjedhjet e ardhshme : 2021
rol: Fraktion (Europapolitischer Sprecher), , Fraktion (Kirchen-, Religionspolitischer Sprecher), Fraktion (Innenpolitischer Sprecher)
Faqja e internetit : http://www.freier-demokrat.de/
Facebook: https://www.facebook.com/FreierDemokrat.de/
Raportoni gabimet në të dhëna

Ndihmoni në forcimin e pjesëmarrjes së qytetarëve. Ne duam t'i bëjmë shqetësimet tuaja të dëgjohen dhe të mbeten të pavarura.

dhuroni tani

openPetition është bërë një platformë të lirë dhe jo-fitimprurëse në të cilin qytetarët një shqetësim i përbashkët në publik, të organizuar dhe të angazhohen në dialog me politikë.

openPetition International