Εκλεγμένος επρόσωπος Marcus Leitschuh

Stadtverordnetenversammlung σε Κάσσελ

  Γνωμοδότηση για την αναφορά RAUSSENS CALLING!!! SAVE UNTEN!!! - Erhalt des Club Unten Kassel

  CDU, τελευταία έκδοση 31.05.2016

  Η βάση λήψης αποφάσεων είναι απόφαση της ομάδας CDU
    Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.

  ✓   Είμαι υπέρ μιας δημόσιας ακρόασης μπροστά την Τεχνική Επιτροπή.
  ✓   Προτιμώ μια ανοιχτή ακρόαση στο κοινοβούλιο/συμβούλιο.

  Das Angebot des UNTEN als außergewöhnlicher Ort der Kasseler Clubszene muss nach Überzeugung der Kasseler CDU-Fraktion erhalten bleiben! Kassel ist eine aufstrebende, dynamische Stadt, die stetig jünger wird. Immer mehr junge Menschen finden in Kassel eine Heimat. Die neue Dynamik dieser Stadt muss sich auch in den Veranstaltungsangeboten für diese jungen Leute widerspiegeln. Der Club- und Feierkultur kommt hier eine besonders wichtige Rolle zu. Gerade so außergewöhnliche Clubs, wie das UNTEN, tragen zu einer vielfältigen und abwechslungsreichen Clublandschaft bei, wie sie sich für eine Großstadt wie Kassel gehört. Es muss ein Weg gefunden werden, der gleichzeitig die Vielfalt in Kassel durch den Erhalt des UNTEN schützt und doch auch den Sicherheitsbedenken

  Περισσότερα


Marcus Leitschuh
κόμμα: CDU
Κοινοβουλευτική ομάδα: CDU
εκλογή: 2021
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα

openPetition είναι να κάνει μια ελεύθερη και μη κερδοσκοπικού πλατφόρμα πάνω στην οποία οι πολίτες μια κοινή ανησυχία στο κοινό, να οργανώσει και συμμετάσχει σε διάλογο με την πολιτική.

Διεθνές openPetition