Λαϊκή εκπρόσωπος Mareike von Jungenfeld

Stadtrat σε Μάιντς

    Γνωμοδότηση για την αναφορά Baggersee für Mainz

    SPD
    πρόσφατα γραμμένο σε 25.08.2020
    Καμία απάντηση


Mareike von Jungenfeld
κόμμα: SPD
Κοινοβουλευτική ομάδα: SPD
εκλογή: 2024
Αξίωμα:
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα