Λαϊκή εκπρόσωπος Maren Thomschke

Γνωμοδότηση για την αναφορά Nein zu einem ALDI Logistikzentrum in Aligse

SPD, τελευταία επεξεργασία στις 12/12/17

  Διαφωνώ.

Ich stimme der Petition nicht zu.
Als Begründung stehen für mich der Erhalt der Arbeitsplätze, die das Logistikzentrum der Fa. Aldi im Lehrter Stadtgebiet generiert, sowie die von Aldi zu zahlenden Gewerbesteuern im Vordergrund.
Aligse ist zudem zweifellos eine attraktive Ortschaft, die sich durch die unmittelbare Nähe zur Autobahn A2 sowie durch den Anschluss an die S-Bahn für viele Berufspendler als Wohnstandort sehr gut eignet – aber eben auch als Standort für Gewerbebetriebe wie die Firma Aldi. Die Lage des geplanten Logistikzentrums direkt an der Autobahn und der von Aldi zu zahlende Zubringer zur A2 stellen in meinen Augen keine gravierende Beeinträchtigung des Ortseingangsbildes dar (dieses wird geprägt von bereits bestehenden Gewerbebetrieben und einer Tankstelle) und werden auch die verkehrliche Situation nicht nennenswert verschlechtern. Dass die Ortschaft Aligse dringend Unterstützung im Umgang mit der derzeit bereits durch die A2 verursachte Lärmbelastung benötigt, steht für mich außer Frage. Dieses Problem wurde erkannt und wird u.a. von Seiten der SPD-Fraktion intensiv bearbeitet. Aldi ist hier aber nicht als Verursacher zu sehen.

Maren Thomschke
κόμμα: SPD
Κοινοβουλευτική ομάδα: SPD
επανεκλογή: 2021
Αξίωμα: Ratsfrau
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα