Zástupca ľudu Margit Hallam

Ratsversammlung v Schleswig


Margit Hallam
Politický večierok: SSW
zlomok: SSW
Nové voľby: 2023
Nahláste chyby v údajoch

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz

openPetition International