Λαϊκή εκπρόσωπος Maria Rapp

Kreistag σε Landkreis Böblingen

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Erhalt des Sulzbachsees ohne jegliche bauliche Veränderungen

  GRÜNE, τελευταία έκδοση 26.04.2021

    Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.

  Seit einiger Zeit ist die touristische Aufwertung des Sulzbachsees im Gespräch, wozu es nach Angaben des Landrates Bernhard keine konkreten Planungen gibt. Dennoch ist die Aufregung groß, zumal die Anlage einer Hängebrücke im Raum steht.
  Der Sulzbachsee ist ein Hochwasserrückhaltebecken und obwohl es sich also nicht um ein natürliches Gewässer handelt, ist über die Jahre ein wertvolles Feuchtgebiet für viele Tier- und Pflanzenarten entstanden. Dieses einmalige Fleckchen Erde gilt es zu schützen und gleichzeitig als Naherholungsgebiet zugänglich zu erhalten. Es ist wünschenswert, dass sich Menschen in der Natur bewegen und ihre Kostbarkeit erleben. Leider führt ein sehr großer Zustrom von Menschen oft auch zu Problemen: Müll, zertrampelte Pflanzen

  Περισσότερα


Dr. Maria Rapp
κόμμα: GRÜNE
Κοινοβουλευτική ομάδα: GRÜNE
εκλογή: 2024
Αξίωμα: Kreisrätin
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα