Εκλεγμένος επρόσωπος Markus Blank

Stadtrat σε Νόιβιντ

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Gegen die Erhöhung der Grundsteuer um 45%

  CDU, τελευταία έκδοση 09.07.2021

  Απόφαση υπομάδας, δημοσιεύτηκε από Jan Einig. Η βάση λήψης αποφάσεων είναι απόφαση της ομάδας CDU
    Διαφωνώ.

  Sehr geehrter Herr Schmidt, sehr geehrte Unterstützer*innen,

  mit Ihrer Petition wenden Sie sich gegen die durch den Stadtrat am 10. Dezember 2020 beschlossene Erhöhung der Grundsteuer B. Als Stadtvorstand der Stadt Neuwied beziehen wir gerne Stellung zu Ihrer Eingabe.

  Die Stadt Neuwied ist seit vielen Jahren nicht mehr in der Lage, die laufenden Ausgaben zu decken und erwirtschaftet so Jahr für Jahr ein Defizit, das mittlerweile zu einem Schuldenberg von etwa 150 Millionen Euro geführt hat. Fast 95 Millionen der Kredite sind kurzfristige Kassenkredite, die zur Deckung der laufenden Ausgaben benötigt werden.

  Seitens der Aufsicht- und Dienstleistungsdirektion (ADD) wird deshalb schon seit mehreren Jahren die Erhöhung der Steuereinnahmen angemahnt.

  Περισσότερα


Markus Blank
κόμμα: CDU
Κοινοβουλευτική ομάδα: CDU
εκλογή: 2024
Αξίωμα: Ratsmitglied
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα