Zvolení zástupcovia ľudí Markus Sansa

Stadtverwaltung v Kehl


Markus Sansa
Politický večierok: SPD
zlomok: SPD
Nové voľby: 2024
Nahláste chyby v údajoch

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz