volení zástupci Martin Hellerbrand

Kreistag v Zemský okres Freising - eliminovány


Martin Hellerbrand - eliminovány
Strana: CSU
volební : 2026
Nahlaste chyby v datech
Já jsem Martin Hellerbrand

Pomozte posílit občanskou účast. Chceme, aby vaše obavy byly vyslyšeny a zůstaly nezávislé.

Povýšte nyní