Zvolení zástupcovia ľudí Martin Schneider

Rat der Stadt v Uelzen

Martin Schneider
Politický večierok: FDP
Nové voľby: 2021
Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Martin Schneider
Nahláste chyby v údajoch

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz

openPetition International