Λαϊκή εκπρόσωπος Martina Barwitzki-Graeber

Γνωμοδότηση για την αναφορά Sichere Fahrradanbindung von Moers-Vennikel n. Moers-Kapellen, Moers-Holderberg & Moerser Innenstadt

SPD τελευταία επεξεργασία στις 2/2/15

Η βάση λήψης αποφάσεων είναι απόφαση της ομάδας
  Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.

Eine sichere Fahrradanbindung zwischen Vennikel, Kapellen und Moers liegt im Interesse aller Anwohner und ist vor allem für die Kinder und Jugendlichen wichtig, die häufig mit dem Fahrrad unterwegs sind. Da der Bau von Fahrradwegen erfahrungsgemäß sehr lange dauert, bin ich dafür, dass alle Möglichkeiten geprüft werden, um eine sichere Verbindung für Fahrradfahrer zwischen den genannten Ortsteilen und der Moerser Innenstadt zu gewährleisten.

Martina Barwitzki-Graeber
κόμμα: SPD
επανεκλογή: 2020
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα