Zvolení zástupcovia ľudí Matthias Dietz-Lennssen

Stadtrat v Mainz


Dr. Matthias Dietz-Lennssen
Politický večierok: SPD
zlomok: SPD
Nové voľby: 2024
funkcia:
Nahláste chyby v údajoch

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz