Zvolení zástupcovia ľudí Matthias Michel

Stadtverordnetenversammlung v Strausberg


Matthias Michel
Politický večierok: DIE GRÜNEN
zlomok: Fraktion Zusammen für Strausberg
Nové voľby: 2024
Nahláste chyby v údajoch

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz

openPetition International