Zvolení zástupcovia ľudí Meinhard Tietz

Stadtverordnetenversammlung v Strausberg


Meinhard Tietz
Politický večierok: Die Linken
zlomok: Die Linken
Nové voľby: 2024
Nahláste chyby v údajoch

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz

openPetition International