Εκλεγμένος επρόσωπος Michael Ebling

Stadtrat σε Μάιντς

    Γνωμοδότηση για την αναφορά Baggersee für Mainz

    SPD
    πρόσφατα γραμμένο σε 25.08.2020
    Καμία απάντηση

Bürgermeister Michael Ebling
κόμμα: SPD
Κοινοβουλευτική ομάδα: SPD
εκλογή: 2024
Αξίωμα: Oberbürgermeister
Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Michael Ebling
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα