përfaqësues Michael Wölfl

Opinion mbi peticionin Keine Hauptbuslinie durch die Wohnstraße - Allinger Straße in Eichenau

CSU, modifikuar për herë të fundit 26.6.20

Vendimi i grupit të publikuar nga Céline Lauer . Baza e vendimit ishte një zgjidhje e fraksionit CSU
  Asnjë deklaratë.

Sehr geehrte Damen und Herren,

für die hier aufgelisteten Mitglieder der CSU-Fraktion finden Sie die offizielle Stellungnahme zu Ihrem Anliegen auf der Homepage unserer Fraktion www.csu-eichenau.de.

Mit freundlichen Grüßen

Céline Lauer

Michael Wölfl
parti : CSU
fraksion: CSU
zgjedhjet e ardhshme : 2026
rol: Vorsitz CSU Eichenau
Faqja e internetit : https://www.csu.de/verbaende/ov/eichenau/
Raportoni gabimet në të dhëna

Ndihmoni në forcimin e pjesëmarrjes së qytetarëve. Ne duam t'i bëjmë shqetësimet tuaja të dëgjohen dhe të mbeten të pavarura.

dhuroni tani