volení zástupci Michael Wölfl

Stanovisko k petici Keine Hauptbuslinie durch die Wohnstraße - Allinger Straße in Eichenau

CSU, naposledy upraveno 26.06.20

Skupinové rozhodnutí, zveřejněno Céline Lauer . Rozhodnutí je založeno na rozhodnutí Skupiny CSU
  Žádný názor .

Sehr geehrte Damen und Herren,

für die hier aufgelisteten Mitglieder der CSU-Fraktion finden Sie die offizielle Stellungnahme zu Ihrem Anliegen auf der Homepage unserer Fraktion www.csu-eichenau.de.

Mit freundlichen Grüßen

Céline Lauer

Michael Wölfl
Strana: CSU
skupina : CSU
volební : 2026
funkce : Vorsitz CSU Eichenau
webové stránky : https://www.csu.de/verbaende/ov/eichenau/
Nahlaste chyby v datech

Pomozte posílit občanskou účast. Chceme, aby vaše obavy byly vyslyšeny a zůstaly nezávislé.

Povýšte nyní