Εκλεγμένος επρόσωπος Michael Zecha

Γνωμοδότηση για την αναφορά Stadtwaldhaus muss während einer Sanierung geöffnet bleiben

CDU, τελευταία επεξεργασία στις 7/6/19

Η βάση λήψης αποφάσεων είναι απόφαση της ομάδας CDU
  Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.

✓   Υποστηρίζω μία αίτηση στο κοινοβούλιο, αν και εφόσον την στηρίξουν και αρκετοί άλλοι αιρετοί εκπρόσωποι.
✓   Είμαι υπέρ μιας δημόσιας ακρόασης μπροστά την Τεχνική Επιτροπή.
✓   Προτιμώ μια ανοιχτή ακρόαση στο κοινοβούλιο/συμβούλιο.

Für die CDU-Fraktion ist das Stadtwaldhaus ein Juwel in Krefeld, wir
sprechen uns daher für eine Sanierung beim laufenden Betrieb aus.

Hier mit einer längeren Schließung zu planen, ist für uns nicht nachvollziehbar.
Zudem hat die Stadtverwaltung bisher keine konkrete Planung vorgelegt und
erklärt, wann genau die Sanierung beginnt und vor allem wie lange sie
dauern soll. Bisher haben wir als Politik auch lediglich über die
Verlängerung des Pachtvertrags bis Ende 2020 diskutiert und beschlossen.
Weitere Informationen, z.B. Gutachten, wurden uns erst auf Nachfrage seit
Anfang Mai zur Verfügung gestellt.

Bei der angespannten Handwerkerlage ist auch eine längere Bauzeit über zwei
und mehr Jahre möglich. Eine solch lange Komplettschließung mit ungewissem
Ausgang wäre daher verheerend für die Zukunft des Stadtwaldhauses und dem
dortigen Gastronomiebetrieb sowie Biergarten. Auch die Vereine brauchen
Planungssicherheit.

Wir sind der Meinung, dass größere Umbaumaßnahmen bei
laufendem Betrieb in enger Abstimmung mit der Verwaltung möglich sind. Wir
setzen hier auf kreative Lösungen, wie die vorübergehende Nutzung von
Zelten und Containern, in denen die Gastronomie, Sanitäranlagen oder ganze
Gesellschaften untergebracht werden können, und die den weiteren Betrieb –
insbesondere des Biergartens in den Sommermonaten - möglich macht.

Ein Konzept für dieses Vorgehen soll zusammen mit dem Pächter erarbeitet
werden, damit das Stadtwaldhaus abschnittsweise saniert werden kann.

Bisherige Sanierungen des Stadtwaldhauses haben gezeigt, dass größere
Umbaumaßnahmen bei laufendem Betrieb in enger Abstimmung mit der Verwaltung
möglich waren.

Für uns ist das Stadtwaldhaus ein Stück Krefelder Kultur, welches wir nicht
14 Monate oder mehr schließen können. Dieses ,für den gesamten Niederrhein,
einzigartige Flair am Stadtwaldhaus dürfen wir nicht gefährden.

Mit freundlichen Grüßen

Michael Zecha

Michael Zecha
κόμμα: CDU
Κοινοβουλευτική ομάδα: CDU
επανεκλογή: 2020
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα