Εκλεγμένος επρόσωπος Norbert Breunig

Gemeindevertretung σε Gründau

    Γνωμοδότηση για την αναφορά Fliegenplage in Gründau

    SPD τελευταία έκδοση 20.04.2018

      Καμία επίσημη δήλωση.

    Sie gehen von der falschen Voraussetzung aus, dass ich gewählter Vertreter in der Gemeindevertretung (Volksvertreter) bin: Das ist nicht der Fall. Mein Mandat als Volksvertreter ist mit meiner Wahl in den Gemeindevorstand erloschen.
    Ich bin als (nunmehriger) Beamter an die Pflicht zur Vertraulichkeit der Verhandlungen im Gemeindevorstand gebunden und darf darüber keine Auskunft in der Öffentlichkeit geben. Sprecher des Gemeindevorstandes ist allein der Bürgermeister, wenn nicht - was gesetzlich möglich ist - ein anderes Mitglied des Gemeindevorstandes damit beauftragt wird.


Norbert Breunig
κόμμα: SPD
εκλογή: 2021
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα