изборни длъжности Oliver Jörg

Bayerischer Landtag в / след Бавария - Елиминиран

Член на комисиите:

Oliver Jörg - Елиминиран
страна : CSU
фракция: CSU
Избрано на: 15.09.2013
избори: 2023
избирателен район: Würzburg-Stadt
функция: Fraktion (Forschungspolitischer Sprecher), , Fraktion (Wissenschaftspolitischer Sprecher)
Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Oliver_Jörg
уебсайт: http://www.oliver-joerg.de
Facebook: http://www.facebook.com/oliver.jorg.7
Подаване на сигнал за грешки в данните
Аз съм Oliver Jörg

Помощ за засилване на гражданското участие. Искаме да направим вашите опасения изслушани, оставайки независими.

Популяризирайте сега