Εκλεγμένος επρόσωπος Oliver Rühl

Stadtrat σε Άνσμπαχ

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Bürgerinitative "Das Eyber KliMA" – Rettet das Naherholungsgebiet Klingenweiher!

  Bündnis 90/Die Grünen, τελευταία έκδοση 12.03.2021

    Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.
  ✓   Υποστηρίζω μία αίτηση στο κοινοβούλιο, αν και εφόσον την στηρίξουν και αρκετοί άλλοι αιρετοί εκπρόσωποι.
  ✓   Είμαι υπέρ μιας δημόσιας ακρόασης μπροστά την Τεχνική Επιτροπή.
  ✓   Προτιμώ μια ανοιχτή ακρόαση στο κοινοβούλιο/συμβούλιο.

  Ich unterstütze den Antrag, auch wenn sich nicht genügend Vertreter*innen anschliessen. Wir benötigen eine breite Debatte über die Punkte aus der Petition, aber allgemein über das Thema Flächenverbrauch, wieviel Straßen benötigen wir, Grenzen des Wachstums Ansbachs, aber auch wie schaffen wir genügend Wohnraum. Es ist gut das die Debatte von aussen angestoßen wird. Ich habe nur wenig Hoffnung, dass das Gremium Stadtrat diesen notwendigen Debatten ausreichend Zeit widmet. Leider. Umso wichtige ist die Initiative für unserer Stadt.


Oliver Rühl
κόμμα: Bündnis 90/Die Grünen
Κοινοβουλευτική ομάδα: Bündnis 90/Die Grünen
εκλογή: 2026
Αξίωμα: Stadtrat
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα