Εκλεγμένος επρόσωπος Otto Neuhoff

Γνωμοδότηση για την αναφορά Rettet den Bad Honnefer Stadtgarten

Fraktionslos τελευταία επεξεργασία στο 12/07/2017

Διαφωνώ.

Derzeit geht die Petition ins Leere. Das integrierte Stadtentwicklungskonzept mit dem Vertiefungsraum Innenstadt ist am Montag im Bürgerdialog vorgestellt worden. Es gibt vielfältige Rückmeldungen aus der Bürgerschaft, die aufbereitet werden und in eine Entscheidungsfindung/-Abwägung einbezogen werden. Dabei sind alle Aspekte im Zusammenhang zu bewerten. Eine isolierte Petition zu einem Einzelaspekt ist der Gesamtabwägung nicht zuträglich. Zunächst sollte sich der Planungsausschuß auf der Grundlage des Vorentwurfs und der Bürger- und Expertenstellungnahmen in öffentlicher Sitzung mit Vorentwurf insgesamt auseinandersetzen.

Nur als Hinweis: Meiner Meinung nach ist die Darstellung der Thematik möglicherweise irreführend. Es kann der Eindruck entstehen, dass der geordnete Teil des Parks, in dem auch der Löwe steht, Teil des von der Verwaltung vorgestellten Vorentwurfs ist. Das ist nicht der Fall.

Otto Neuhoff
κόμμα: Fraktionslos
Νέες εκλογές: 2020
Αξίωμα: Bürgermeister
Ιστοσελίδα: http://ottoneuhoff.de/
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα