Εκλεγμένος επρόσωπος Paul Sandmann

Stadtrat σε Lohne

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Stoppt in Lohne das Vorhaben den Küstermeyerwald abzuholzen, um Parkplätze zu bauen

  CDU, τελευταία έκδοση 13.11.2020

  Απόφαση υπομάδας, δημοσιεύτηκε από Norbert Hinzke. Η βάση λήψης αποφάσεων είναι απόφαση της ομάδας CDU
    Διαφωνώ.

  Die Konzernleitung des Lohner Famila-Marktes an der Dinklagerstraße drängt seit Jahren darauf, den bisherigen Standort als veraltet und unwirtschaftlich aufzugeben. Famila strebt die Verlagerung und den Neubau, einschließlich eines attraktiven dm-Drogeriemarktes, auf dem Gelände des ehemaligen Kohake-Möbelhauses und im konstruktiven Einvernehmen mit dem Eigentümer der Küstermeyer-Hofstelle an.
  Sämtliche zwischenzeitlich eingeholten offiziellen Gutachten und Analysen für die Belange Verkehrs- und Lärmbelastung sowie Tier- und Umweltschutz kommen zu dem Ergebnis, dass dem Projekt keine Bedenken entgegenstehen. Ebenso sind die Eingriffe in das Küstermeyer-Hofgehölz mit der Unteren Denkmalbehörde des Landkreises abgestimmt.
  Ein umfangreiches Baumgutachten

  Περισσότερα


Paul Sandmann
κόμμα: CDU
Κοινοβουλευτική ομάδα: CDU
εκλογή: 2021
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα

openPetition είναι να κάνει μια ελεύθερη και μη κερδοσκοπικού πλατφόρμα πάνω στην οποία οι πολίτες μια κοινή ανησυχία στο κοινό, να οργανώσει και συμμετάσχει σε διάλογο με την πολιτική.

Διεθνές openPetition