Zvolení zástupcovia ľudí Paul Schlüter

Bezirksverordnetenversammlung v Pankow


Paul Schlüter
Politický večierok: Linke
zlomok: Linke
Nové voľby: 2021
Nahláste chyby v údajoch

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz