volení zástupci Peter Löbel

Parlament v Kellinghusen


Peter Löbel
Strana: CDU
volební : 2023
Nahlaste chyby v datech
Já jsem Peter Löbel

Pomozte posílit občanskou účast. Chceme, aby vaše obavy byly vyslyšeny a zůstaly nezávislé.

Povýšte nyní