Εκλεγμένος επρόσωπος Peter Menne

Stadtrat σε Geseke

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Grundschulkonzept Für Geseke: Wir Fordern Den Erhalt Aller Bestehenden Grundschulstandorte!

  SPD, τελευταία έκδοση 09.04.2021

  Απόφαση υπομάδας, δημοσιεύτηκε από Franz Harrenkamp. Η βάση λήψης αποφάσεων είναι απόφαση της ομάδας SPD
    Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.

  ✓   Είμαι υπέρ μιας δημόσιας ακρόασης μπροστά την Τεχνική Επιτροπή.
  ✓   Προτιμώ μια ανοιχτή ακρόαση στο κοινοβούλιο/συμβούλιο.

  Auch wir von der SPD-Ratsfraktion haben uns lange und ausführlich mit dem Thema beschäftigt. Wir wollen erreichen, dass eine möglichst sinnvolle und zukunftsfähige Entscheidung getroffen wird. Dabei wäre es von großem Vorteil, wenn diese Entscheidung von einer deutlichen Mehrheit im Schulausschuss und im Rat mitgetragen wird. Deshalb haben wir auch immer wieder auf überfraktionelle Gespräche gedrängt, die nun auch stattgefunden haben.

  Wir erkennen die Argumente an, die für eine Schulschließung sprechen. Wir sind jedoch fest davon überzeugt, dass die Nachteile einer Schulschließung überwiegen und dass wir als Kommune in der Lage sind Rahmenbedingungen zu schaffen, die eine langfristige Lösung mit drei Schulstandorten ermöglichen.

  Begründung:

  Eine

  Περισσότερα


Peter Menne
κόμμα: SPD
Κοινοβουλευτική ομάδα: SPD
εκλογή: 2020
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα

openPetition είναι να κάνει μια ελεύθερη και μη κερδοσκοπικού πλατφόρμα πάνω στην οποία οι πολίτες μια κοινή ανησυχία στο κοινό, να οργανώσει και συμμετάσχει σε διάλογο με την πολιτική.

Διεθνές openPetition