Zástupca ľudu Petra Janson-Peermann

Stadtrat v Kaiserslautern


Petra Janson-Peermann
Politický večierok: SPD
zlomok: SPD
Nové voľby: 2024
Nahláste chyby v údajoch

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz

openPetition International