Zástupca ľudu Petra Senske

Stadtrat v Arnsberg


Petra Senske
Politický večierok: CDU
Nové voľby: 2020
Nahláste chyby v údajoch

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz