Εκλεγμένος επρόσωπος Rainer Preuß

Stadtrat σε Χάγκεν


Dr. Rainer Preuß
κόμμα: Die Grünen
Κοινοβουλευτική ομάδα: Die Grünen
εκλογή: 2020
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα
Ειμαι Dr. Rainer Preuß

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα