Εκλεγμένος επρόσωπος Reiner Freund

Stadtrat σε Forchheim - Έχει παραιτηθεί


Reiner Freund - Έχει παραιτηθεί
κόμμα: CSU
Κοινοβουλευτική ομάδα: CSU
εκλογή: 2026
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα
Ειμαι Reiner Freund

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα