Εκλεγμένος επρόσωπος Ringo Mühlmann

Thüringer Landtag σε Θουριγγία

Μέλος των Επιτροπών:

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Für mehr Personal und finanzielle Mittel für Kindertagesstätten in Thüringen!

  AfD
  πρόσφατα γραμμένο σε 06.10.2020
  Καμία απάντηση

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Kita-Öffnung: Gegen Wechselmodell & Hygienevorschriften die päd. Konzepte untergraben

  AfD, τελευταία έκδοση 21.05.2020

  Απόφαση υπομάδας, δημοσιεύτηκε από Denny Jankowski. Η βάση λήψης αποφάσεων είναι απόφαση της ομάδας AfD
    Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.

  Schnellstmögliche Rückkehr zum Normalbetrieb in Kindergärten!

  Seit dem 18. Mai können die Thüringer Kindergärten teilweise in einen »eingeschränkten Regelbetrieb« starten. Die Verantwortung hierfür wurde nunmehr den Kommunen auferlegt, die dafür Sorge zu tragen haben, dass die strengen Corona-Regularien der Landesregierung erfüllt werden. Da nicht genug Personal zur Verfügung steht, um die Kinder in streng voneinander zu trennenden Kleingruppen im normalen Umfang zu betreuen, soll stattdessen nur eine Betreuung über wenige Stunden am Tag oder im Wechselmodell für einzelne Tage in der Woche stattfinden. Zu der Frage, wann ein vollständiger Regelbetrieb flächendeckend wieder aufgenommen werden wird, ist bisher vom Bildungsministerium wenig

  Περισσότερα


Ringo Mühlmann
κόμμα: AfD
Κοινοβουλευτική ομάδα: AfD
εκλογή: 2024
Αξίωμα: Fraktion (Innenpolitischer Sprecher)
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα