Представители / народен представител Robert Betzinger

Gemeinderat в / след Einhaus


Robert Betzinger
страна : AFWE
избори: 2023
избирателен район: Einhaus
функция: 1. stv. Bürgermeister
Подаване на сигнал за грешки в данните

Помощ за засилване на гражданското участие. Искаме да направим вашите опасения изслушани, оставайки независими.

Популяризирайте сега

openPetition е да направи свободен и с нестопанска цел платформа, на която гражданите на обща загриженост в обществото, организира и участва в диалог с политиката.

openPetition International