Predstavnici / Narodna predstavnik Robert Betzinger

Gemeinderat u Einhaus


Robert Betzinger
stranka: AFWE
Sljedeći izbor: 2023
izborna jedinica: Einhaus
Funkcija: 1. stv. Bürgermeister
Prijavite pogreške u podacima

Pomoć jačanju građanske participacije. Želimo da vaše zabrinutosti budu saslušane dok ne postanete neovisni.

Promovirajte sada

openPetition International