Λαϊκή εκπρόσωπος Rosemarie Waldeck

Γνωμοδότηση για την αναφορά Wendeburg: Abschaffung des Straßenausbaubeitrags

GRÜNE τελευταία επεξεργασία στο 09/01/2019

Η βάση λήψης αποφάσεων είναι απόφαση της ομάδας
Καμία επίσημη δήλωση.

Είμαι υπέρ μιας δημόσιας ακρόασης μπροστά την Τεχνική Επιτροπή.

Sehr geehrter Frau Geermann, sehr geehrte BI-Mitglieder,
Ihr Engagement in Sachen „Straßenausbaubeiträge „ schätzen wir sehr und freuen uns über das Bürgerinteresse. Gerade das fordern wir Grüne ja immer wieder ein und wollen es auch in unseren zukünftigen Entscheidungen mit einbringen.
Wir wollen jedoch das gemeinsame Gespräch mit Ihnen und den Fraktionen im Januar abwarten, um weitere Schritte einzuleiten. Wir haben dieses Thema auch schon häufig in unserer Runde diskutiert, wollten aber die lt. Bundesverfassungsgericht zu treffende Reform der Bundesregierung in Sachen „Grundsteuer“ abwarten.
Im Momentan sind wir noch nicht ausreichend informiert, um über so eine weitreichenden Entscheidung kompetent entscheiden zu können. Wir haben die Verwaltung gebeten, für die Ratsmitglieder Wissensgrundlagen zu schaffen. Es müssen alle Möglichkeiten aufgezeigt werden, wie unsere Straßen in Zukunft gerecht für alle Bürger refinanziert werden können.
Ihr Engagement zeigt uns, dass es ihnen wichtig ist, jetzt darüber zu sprechen und das wollen wir tun.“
Rosemarie Waldeck für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen

Rosemarie Waldeck
κόμμα: GRÜNE
Νέες εκλογές: 2021
Αξίωμα: Ratsmitglied
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα